Upphandlingsbolaget
   Företaget       Winst       För inköpare       För ramavtalsleverantörer       För anbudsgivare       Kundservice       Läsvärt   
Upphandlingsbolaget

 

röster om upphandling

Röster om upphandling är en poddserie utgiven och producerad av Upphandlingsbolaget i Göteborgs Stad. I sex avsnitt vänder vi insidan ut på de åsikter, uppfattningar och känslor som offentlig upphandling skapar. Såväl allmänheten som beställare, politiker och leverantörer kommer till tals. Syftet är att skapa större samsyn kring den offentliga affärens betydelse i samhället.

 

Fler i jobb med schyssta villkor? Socialt ansvar i fokus

Hur arbetar man praktiskt med socialt ansvar i offentlig upphandling och vilka blir effekterna? Vilka är de politiska motiven bakom de sociala krav som ställs? Det här sjätte och sista avsnittet handlar om social hänsyn med fokus på anställningskrav och kollektivavtalsliknande villkor.

Civilminister Ardalan Shekarabi
delar med sig av regeringens syn på socialt ansvar vid offentliga inköp (03.10)


Stefan Holm,
näringspolitisk expert på Almega och Helena Sagvall, CSR-specialist på Upphandlingsbolaget samtalar om anställningskrav samt kollektivavtalsliknande villkor (14.55)


Slutligen ett samtal med Inger Ek, f.d. VD för Upphandlingsbolaget och numera GD för Upphandlingsmyndigheten, om poddserien i sin helhet (41.30).
 

Lyssna på avsnitt 6

Kemikaliekloka specialister + upphandlingsmedvetna forskare = sant?

Det kan låta som en självklarhet att de varor och tjänster som köps in till det offentliga ska vara miljövänliga. Men hur enkelt är det? Hur får upphandlaren kunskap om vilka krav hen bör ställa? Vilken inverkan har forskningen och politiken? Hur följer vi upp? I detta avsnitt utforskar vi miljöhänsyn med fokus på kemikaliekrav.

 

Miljöstrateg Marilouise Berg från Helsingborgs Stad och miljöspecialist Frida Torbäck från Upphandlingsbolaget i Göteborgs Stad samtalar om utmaningarna med att ställa och följa upp kemikaliekrav i offentlig upphandling (02.25). Därefter lämnar professorerna Christina Rudén och Magnus Breitholtz från institutionen för miljövetenskap vid Stockholms universitet en reflektion på temat (22.40).

Lyssna på avsnitt 5

Uppfinningsrika upphandlare & innovativa leverantörer

Hur upphandlar man varor och tjänster som inte finns och varför ska man göra det? Vad innebär det att upphandla på ett "innovativt sätt"? Vad är ”funktions-

upphandling”? I detta avsnitt utforskar vi hur offentlig upphandling kan användas för att främja innovation.


Professor i innovation Charles Edqvist ger en introduktion till ämnet (02:31). Katarina Appelqvist, upphandlingschef på Räddningstjänsten Storgöteborg och Martin Jakobsson, projektledare på Västra Götalandsregionen delar med sig av konkreta exempel (09:58).

 

Slutligen bidrar Charlotte Lejon, upphandlingschef på Energimyndigheten, med en reflektion (27:51).

Lyssna på avsnitt 4

Jakten på den försvunna dialogen

Varför är det så svårt att prata affärer med offentlig sektor? Hur skiljer sig förutsättningarna för dialog i offentlig upphandling från hur det ser ut i det privata näringslivet? Hur kan upphandlare använda ny teknik för att stärka dialogen och samtidigt behandla alla lika?


Christel Prinzén, IT-inköpare på SKF samtalar med Peter Norling, tf förvaltningsdirektör för Färdtjänsten i Göteborgs Stad (02:07). Upphandlingsbolagets kommunikationschef Annelie Gärdmark och Stadsledningskontorets kommunikationsstrateg Maria Norberg, ger exempel på en upphandling där dialogen varit särskilt lyckad (25:46).

Lyssna på avsnitt 3

Från politisk vision till beställarens verklighet

Hur påverkar politiska beslut om offentlig upphandling beställarens vardag? Vilka konsekvenser kan politiska mål få i praktiken för en enskild offentlig verksamhet?


Upphandlingsbolagets kundansvariga inleder med en inblick i beställarnas tankar och åsikter om inköp och ramavtal (02:18). Därefter berättar en politiker, en upphandlare och en enhetschef om hur det gick till när Göteborgs Stad övergick till att upphandla enbart ekologiskt kött (09:58).

 

Anna Lipkin från Upphandlingsmyndigheten bidrar med sin syn på kommunikationen inom en beställarorganisation (32:39).

Lyssna på avsnitt 2

Krångel, kvalitet & lägsta pris

Hur ser relationen mellan kvalitet och lägsta pris ut? Måste det vara så krångligt att lämna anbud på offentliga upphandlingar? Hur kan vi stärka dialogen mellan privat näringsliv och upphandlande myndigheter?

 

Juristerna Fredrik Rogö från Upphandlingsbolaget och Ulrica Dyrke från Företagarna samtalar (04:17). Mats Bergman, professor i nationalekonomi, lämnar en reflektion kring samtalet (40:40).

Lyssna på avsnitt 1

Tillgänglig via iTunes och Google Play

Du kan lyssna på podden ovan eller via Podbean. Det går även bra att lyssna via din mobila enhet. Prenumerera på podden via iTunes eller de vanligaste Android-apparna för podcasts.

Sök på "Röster om upphandling". 

Ändrad 31 augusti 2016