Upphandlingsbolaget
   Företaget       Winst       För inköpare       För ramavtalsleverantörer       För anbudsgivare       Kundservice       Läsvärt   
För inköpare
Upphandlingsbolaget

Social hänsyn

Upphandlingsbolaget är processdrivande i frågan om social hänsyn i upphandlingar av tjänster, som en del av arbetet med att öka andelen hållbara upphandlingar. Varje förvaltning och bolag i Göteborgs Stad har dock själva ansvaret för att i sina upphandlingar ställa krav på social hänsyn. 

Upphandlingsbolaget har av Kommunstyrelsen blivit tilldelad processägarskapet avseende målet ”Andelen hållbara upphandlingar ska öka”. I detta mål ingår att öka andelen upphandlingar med social hänsyn. 
 

Definition av social hänsyn

Social hänsyn är det begrepp som används i svensk upphandlingslagstiftning för att referera till kontraktsbestämmelser avseende samhällsansvar och social hållbarhet. I Lagen om offentlig upphandling (LOU) framgår det att upphandlande myndigheter "bör beakta sociala hänsyn vid offentlig upphandling" (1 kap. 9 a § ). En sådan skrivning finns även i Lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn (LUF).
 

Svensk upphandlingslagstiftning bygger huvudsakligen på EU-direktiv. Enligt EU-kommissionens handledning ”Socialt ansvarsfull upphandling – en handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling (2010)” handlar social hänsyn om "upphandlingsaktiviteter som tar hänsyn till en eller flera av följande sociala aspekter":

  • Anställnings- och sysselsättningsmöjligheter
  • Anständigt arbete
  • Arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarens rättigheter
  • Social integration
  • Lika möjligheter
  • Tillgänglighet för alla
  • Beaktande av hållbarhetskriterier
  • Frågor om etiskt handel och CSR

Du kan läsa hela EU-kommissionens handledning här. (.pdf)
 

I praktiken ser kraven och villkoren som kategoriseras som "sociala hänsyn" olika ut från kommun till kommun och myndighet till myndighet, och många olika modeller testas. Läs mer om hur vi arbetar med social hänsyn i Göteborgs Stad på www.socialhansyn.se.

Se filmen om Göteborgs Stads modell för social hänsyn i upphandling

 

 

Klicka på denna länk för att se filmen i fullskärmsläge.

Denna film är skapad med verktyget Prezi. Många bildelement är hämtade från freepik.com
Musik: Orbit av Josh Woodward 

Bidra med exempel!

Då arbetet med Social hänsyn i Stadens upphandlingar är nytt för oss alla, vill vi gärna att ni lämnar infomation om hur ni har gjort i era upphandlingar.

 

Tillsammans kan vi bli bättre på att ta Social hänsyn i upphandlingar av tjänster. Alla exempel är värdefulla!

 

Läs mer »

Stadens budget

Här finner ni stadens budget för 2016 där det prioriterade målet för social hänsyn finns med.

 

Läs mer »

Ändrad 13 oktober 2016